Sep 09
2012

Vi letar alltid efter nya kommunikationsmöjligheter

Vi (som i vi människor) är beroende av kommunikation, vi kommunicerar i princip hela tiden. Med företag som Phonera och Phoenix contact blir kommunikationen ännu mer närvarande och vi får större och större närhet till att kommunicera med vår omgivning.

Internet och kommunikation

Med Internets intåg i hemmen på 90-talet blev kommunikationen ännu mer teknifierad och vi kan idag ha videosamtal med nära och kära via olik aprogram som kommunicerar över Internet. Mobiltelefonens utveckling har gått från en tung telefon till en liten handdator som mestadels kommunicerar via nätet och har gjort att vi kan kommunicera med vem som helst, var som helst och nästan hur som helst. Det, är ett stort framsteg för modern kommunikation!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *